Vận may Tính cách Cuộc sống & Bạn bè Tình yêu Hài hước Xem mặt!

Lời cầu nguyện của bạn gửi tới Chúa Giê-su là gì?

Medium f0f2f5a9 156d 4789 8958 fa04317e3742

Bạn có tin nhắn nào cho Chúa và Đấng Cứu Thế? Nhấp để xem!


Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, đã hy sinh vì lợi ích của loài người. Hơn bao giờ hết, Ngài bảo vệ và ban phước cho chúng ta suốt cuộc đời chúng ta. Theo liên kết để xem những gì bạn nên cảm ơn chúa cho!

Hiển thị thêm