Vận may Tính cách Cuộc sống & Bạn bè Tình yêu Hài hước Xem mặt!

Chúng ta có thể viết một Tóm Tắt Đẹp về Cuộc đời bạn?

Medium 28b5a0b4 492e 4d3f 8bd5 2fb2b7092d56

Tóm lược tất cả những năm tháng đó chỉ trong vài câu. Thử nhé!

Hiển thị thêm