Nếu bạn thực sự hiểu tôi, bạn hiểu rằng...

Medium 8a7412c6 9436 49ed 8142 74364817e31e

Thấy vui? Cùng tạo một câu nói cho bạn nhé!

Hiển thị thêm